Header-de vorm-klein-4

De Healing Touch NL opleiding tot Healing Touch Therapeut is geaccrediteerd door de SNRO!

Goed nieuws via Healing Touch Nederland!

DE HEALING TOUCH OPLEIDING NL TOT HEALING TOUCH THERAPEUT IS GEACCREDITEERD DOOR DE SNRO!
DE STICHTING NEDERLANDS REGISTER VOOR OPLEIDINGEN (SNRO) IE EEN ONAFHANKELIJK INSTITUUT VOOR KWALITEITSBORGING VAN (BEROEPS)OPLEIDINGEN IN DE INTEGRALE EN COMPLEMENTAIRE GEZONDHEIDSZORG.

De SNRO combineert specifieke kennis van het veld met know how en ervaring van kwaliteitsborging. Deze accreditatietrajecten richten zich dan ook niet alleen op beoordeling (‘quality assurance’), maar ook op verbetering en ontwikkeling van kwaliteit (‘quality enhancement’).

Keurmerk

Opleidingen en bij- en nascholingen in de complementaire zorgsector vallen niet onder toezicht van het Ministerie van Onderwijs. Om vergelijkbare kwaliteit te leveren, toetst en beoordeelt de SNRO de kwaliteit van opleidingen op overeenkomstige wijze. Bij een positief accreditatiebesluit ontvangt de opleiding en/of bij- en nascholing het SNRO-kwaliteitskeurmerk en wordt ingeschreven in ons register. Hierdoor kunnen toekomstige cliënten in aanmerking komen voor vergoedingen van verschillende ziektekostenverzekeraars.
Accreditatie door de SNRO geeft btw-vrijstelling voor medische beroepsbeoefenaren, aldus de Staatscourant van 1 april 2016.

Speciale dank

Speciale dank gaat uit naar het Docententeam, Carolina Verbeek, Natascha van den Ban, Adriënne van der Kuy. Ook het bestuur wordt van harte bedankt voor de hulp en aandacht tijdens dit (jarenlange!) proces. Dank aan Onno Stijl, Lia Henningheim, Berlinda van Trigt, Henny de Jong en Wietzke van Oene. [contact-form]

0 comments on “De Healing Touch NL opleiding tot Healing Touch Therapeut is geaccrediteerd door de SNRO!Add yours →

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *